Autòpsia de Residus

Rezerø - Fundació Prevencio de Residus

Disseny de cartell per a diversos múnicipis per a l'Autòpsia de residus que realitza la Fundació Prevenció de Residus (Rezerø)

Representants d’entitats socials, obren bosses del contenidor de resta per comprovar quin tipus de residus se’n troben, d’aquell que podrien haver estat evitats, reutilitzats o recollits selectivament. La caracterítzació serveix per analitzar quina tipologia i quina quantitat de productes reciclables, compostables, o reutilitzable acaben essent cremats o dipositats en abocadors.

  • Client Fundació Prevenció de Residus (Rezerø)
  • Any 2016